P Dahlqvist Förvaltning AB är ett växande fastighetsbolag i Öresundsområdet. Vi äger och förvaltar våra fastigheter långsiktigt med ambition att erbjuda bra bostäder och lokaler till våra hyresgäster.Vi arbetar ständigt med att utveckla våra fastigheter till ett miljömässigt bra boende. P Dahlqvist Förvaltning AB söker nya utvecklingsfastigheter, det kan vara nya eller äldre fastigheter / tomter där vi bygger och skapar mervärde och nytta för hyresgästerna och för stadsutvecklingen. På sådant sätt skapar vi en långsiktig förvaltning med hållbara fastigheter och stabila samt nöjda hyresgäster.
P.DAHLQVIST FÖRVALTNING AB  |  RÅBYGATAN 10, 223 61 LUND